רוצה לעזור לך

לחזור *לשבילי,

**לשבילי הכרם-

הגדלים בו חברים.

 

אך אתה מרוחק

נופל לתהום עמוקה

שממנה קשה לשוב...

 

רוצה להזהיר אותך

ולהראות לך מה ייקרה-

כי מה שעכשיו-זוהי אשליה.

אדם שחושב שרעים, לא צריך להשקות.

לעד-הם לא יישארו.

 

תן לי, עוד פעם אחת-

להאיר את הדרך לפניך

ולעולם עוד-

לא אטריד את מנוחתך.

 

*השביל שלי

**השבילים של הכרם