מעגלים מעגלים-

שאפשר רק להיכנס אליהם-

ומי שנכנס-אין מוצא,

אפילו המוצא שחושבים שיש-

לא קיים.

דיכאון עמוק אוכל מבפנים-

ומבחוץ, אין מי שיקשיב, מי שיגיב-

גם אלה שהיו בחוץ-נכנסו למעגל,

שממנו אין יציאה-

רק אותו סיבוב יום ועוד יום

ועוד לילה- וזה לא ייגמר-

הרי זהו מעגל,

ללא התחלה, ללא סוף,

וללא מוצא-

מעגל של דיכאון עמוק ושתיקה-

אליו אפשר רק להיכנס-

וממנו- אין יציאה.