כעץ נטוע היית

על פני האדמה

ללא ניע,שורשייך היו.

זמן רב לקח

למדת ללכת-

בדרכך שלך

עוד נשארו זכרונות עצורים

המנסים לכלות את הכנפיים

אך אלו זכרונות

ואת עצמך

חופשייה