רוצה להגיע,

מולי ניצבת חומה

מנסה להצביע על הדבר-

אך הוא נעלם

 

מה זה הייה?

איש אינו יודע,

האם דל הוא?

או שופע.

 

מבעד לחומה-

ביודעי שקיים הדבר

ורוצה אותו לחשוף

אך הוא נעלם זה מכבר