יש פצעים שנועדו להגליד

יש פצעים שמתרחבים-

ישנם פצעים של אוהבים

ולפעמים גם כואבים

 

יש פצעים שמחלימים

יש פצעים של תקווה

יש פצעים מתוך רוע-

אך יש של אהבה

 

יש פצעים ששוברים לבבות

ויש פצעים מאחים

אני סוג של פצע שתמיד מחלים

מה שאתה, צריך ללמוד להיות.