איך אתם הצלחתם לשרוד?

כשראיתם קרובים מובאים לטבח

איך נשמרתם? עמדתם כעמוד האש

המוביל את העם!

 

אתם, שכבר לא איתנו

ואתם שחיים-

לכם הסגידה והכבוד.

 

מתוך מאורות ערפיליות

אל זרם, שאין לדעת אם טוב הוא

אל רכבות חורקות בדרך לכבשן

 

אתם שהתנגדתם,

במותכם וחייכם הצלתם אומה-

שבש שוכנים כולכם.

בין אם בנפשנו-

ובין אם אתם שם- עומדים.

עומדים, וזוכרים.