ציף ציף מעל לרציף

לילידי תשכח

סוף מעשה במחשבה תחילה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה