קליפת הרימון - צבעה נחושת
ובתוך הפרי - יהלומים.
כשפגשתי בך לראשונה
היית עטורה ביהלומים
ולבך נחוש כנחושת.
וכשקלפתי ממך
את היהלומים
שיניי נגסו במתכת.
אולי ארחק ממך,
אלך לבוסתן
ואוכל רימונים מן העץ.