אני חושב שיהיה זה טוב
אם תתני לי יומיים לחשוב
אם אומר "לא" יהיה זה בכאב
אם אומר "כן" יהיה מקרב לב
ואולי אם תשובי להתחלה
?אבקש לדעת מה השאלה