הלכתי לחפש את "אלט-נוי-לנד"
אנשים ברחוב שאלו אם זה בעברית.
מישהו ענה: התכוונת ל-"תל-אביב".
"לא נכון" ענתה קשישה שעמדה מהצד
"תל-אביב נמצאת על נהר כבר".
"עיין ספר יחזקאל" השיב תלמיד חכם.
"תחפש את הרצל.  יש רחוב כזה".
היבטתי סביבי וראיתי רק גורדי שחקים
שאלתי: "אולי פה ניו-יורק?", ונעניתי:
"לא זו תל-אביב, אנשים גרים בשחקים".
ובכן לחשתי לעצמי: אלט-נוי-לנד אינה כאן
הינה בעמק או בגליל או בנגב או בחיפה
 או בירושלים או ביהודה או בבקעת הירדן
והעיר תל-אביב איננה מה שחזה  הרצל.