לקיבוצים - שמנת ושפע;
לשכונות-עוני - אוכל יבש ומעופש.
יושבי בטל - זוכים פה בעושר;
העמלים ויגעי-כפיים - שמם תמיד מוכפש.

הקיבוצים לוקחים מקשי-יום; לא איכפת להם ממי שאין לא לחם.
גם כשנשאר להם עודף-יבול,
משמידים אותו לבל יגיע לנזקקים.
הגזענות הפרועה שלהם - שום ימין קיצוני לא ישתווה לה;
הם פסבדו-צדיקים!