ליליאנה ברולין

כותבת שירים...מצצירת כשיש זמן.. לפני צבא...

מילים שאינם ...

משמעות בחיים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה