ליליאנה ברולין

כותבת שירים...מצצירת כשיש זמן.. לפני צבא...

השמיים לא ישכחו

מילים שאינם ...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה