ליליאנה ברולין

כותבת שירים...מצצירת כשיש זמן.. לפני צבא...

המילים החrות

נשיקות שלא פיזרת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה