ליליאנה ברולין

כותבת שירים...מצצירת כשיש זמן.. לפני צבא...

נשיקות שלא פיזרת

השמיים לא ישכחו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה