יעל ש

אחת...

קשובה לכל

מסע החיים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה