יעל ש

אחת...

שיעצרו עוד כוח לחיות

מסע החיים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה