יעל ש

אחת...

חיי

מילים, מעשים, זמן

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה