יעל ש

אחת...

האזכה

בכיתי

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה