יש לי חתול על הספה.
הוא מגרגר ואני מלטף.
יש לי עכבר במחשב.
למחשב יש  מקלדת.
יש לי פסנתר כנף.
גם לפסנתר יש מקלדת.
יש לי תוּכִּי בכלוב
לתוּכִּי בכלוב יש כנף,
אבל הוא לא יכול לעוף
ולא לעמוד על הפסנתר
ולא לחקות את החתול
כי התוכי בכלוב
והחתול על הספה.