את כותבת שירים
בשפה נסתרת
במילים עבריות
במנגינה אחרת
בסולם לא מזוהה.
כל מילה שלך
פנינה.
כל שורה בשיר
משל ושנינה.
נסיתי לקרוא
מהסוף להתחלה
ולא הבנתי אף מילה.
אולי אני זר בארץ השירה
ואולי אלוהים לא חנן אותי
בהבנת הנקרא?
אולי אני סתם מבולבל
כמה חבל.......