שטף של מילים אינו ערימת לבֵנים לבנית שיר
דימויים אינם טיט לבניית יצירה פואטית
לשיר יהיו גם פתחי איורור לשפוך אור על המילים דרכם אפשר להתבונן על החיים והיקום

ציפרים אינן כותבות שירה אבל קולן ממלא את החלל
והצלילים הערבים לאוזן
                                                                                     הן שירה
                                                 ללא גיבוב מילים חסרות הקשר