באלול כמו אשתקד פרחו חצבים
חום הקיץ המעיק עומד ללכת
בסתיו השמים מתכסים בעבים
.עוד מעט יעמדו העצים בשלכת
כעת כבר אפשר, רצוי ומותר
להתפלל בתקוה לשנה מבורכת
לצפות כי במהרה יבוא המטר
ושדותינו יוריקו ויניבו יבול
והאדמה הסדוקה תירווה מים
כי גם השנה כבר בחודש אלול
נייחל בלבנו ונביט אל השמים

ונברך בתקווה
 .לשנה טובה