אם תנסי לנחש את מה שרציתי לשמוע
אין שמץ ספק שאחוש שתחמיאי לי
אבל לא אדע מה את חושבת באמת.
אני כמהה לשמוע רק מה שעולה בראשך

מבלי לשמח אותי ולמצוא חן בעיניי.
כי אני חפץ רק בך כמו שאַת פשוט כך
ואַת ותקבלי אותי פשוט כמו שאני.