ראיתיך עולה במעלה ההר

ואני בעקבותיך

שערך התבדר ברוח.

כשהפנית את פנייך

לעבר היער  שבמדרון

התגלית בכל יפי פניך

ולבי רטט למראך.

אחר הפנית פניך אליי:

" בוא אתי לפסגה" בקשת.

למרבה הפתעתך השבתי:

"איני שואף להגיע לפסגה.

רק הצעידה היא משאת נפשי.

ועתה אני מייחל שתצעדי עימי

בשביל  שבמעלה ההר".