דמוקרטיה מערבית שָוַוה חבית;

דמוקרטיה מערבית הִנָה שקר.

רק דיקטטורת-הפרולטריון היא דמוקרטיה אמיתית;

היכונו לפתוח את הסכר.

 

כל המדבר על המוסר והחופש הנו רמאי;

כל ההוגה בחופש הביטוי, הנו צנזור הכי גדול.

מפירות ה"דמוקרטיה" נהנה רק עשיר ומי שקרוב לֶפִּינְכָּא;

בדיקטטורה הפרולטרית לבדה,

ההמונים הם הכל.

 

רֶאוּ , אַיֵך באתונה רק מעטים זכו להשפיע;

רק עשירים ותקיפי-ממון היו חלק מהמשחק.

אך המוני העבדים והאריסים הוסיפו לחיות בעוני;

לִיבָם לא למשטר כזה חָשַק.

 

העשירים זקוקים לדמוקרטיה בשביל העושק;

לא לצרכי-ההמונים נתון לבבם.

הקץ לרמאות! הקץ להוללות דמוקרטית!

ההמון העשוק עוד יָחֳרוֹץ את דינם!