כאשר הייתי ילד שאלתי את אבי: "לשם מה צריך צבא?"
ענה לי אבי: "בשביל להגן על האזרחים !"

 

ילד מעזה שאל את אביו: "לשם מה נחוצים אזרחים?"
ענה לו אביו: "בשביל להגן על הצבא !"