רחל המשוררת היתה אומרת:
"עץ הדקל שפל צמרת".
היום ב-"דרך המלך" שותלים
שדרה ארוכה של דקלים.
וותיקי הישוב אומרים:
"אין כאן צל ואין גם תמרים".