בלי קצב לא יפעל הלב
ובלי לב אין אהבה
אך לאהבה אין קצב
לעתים יש בה רק כאב
אולי היא תשרוד ותתקיים
רוויה בדמעות לרוב
ואפשר שהיא תסתיים
וקיצה יהיה קרוב
גם אם אאמצנה ללב
ואחבק אותה בעצב
ייותר לי רק הכאב
כי לאהבה אין קצב
ובלי קצב לא יפעל הלב.