אם תקרא את שיריי
בתדרים צלולים
מנעד קולות מרשים
תקרא אותם

ושמי יוזכר
מצלול רגשי יפעם
שמחה תחניק גרון ורגש
זה אני עכשיו

עכשיו תורי
להראות לכם מי
אני