העורב שנח על הכתף
פרש כנפיו, התעופף.
כעת כתפי לרשותֵך
הניחי עליה ראשֵך
מרעמת שערך המתבדרת
נבנה לנו קן לתפארת.