גליה צורי

בת חמישים בתהליכי שינוי עמוקים

קרבן

של מי הגעגועים האלו - השבת אבדה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה