גליה צורי

בת חמישים בתהליכי שינוי עמוקים

לא מתחרז עם שום דבר

אשה שגויה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה