ריבונו של עולם

שברת את ליבי הקודם

תן לי בבקשה לב חדש