?איך אתה לא מתבייש? איך

...זעקתי אליו בהרגשת כעס ספוגת כאב

!רשע, רשע! אתם כולכם רשעים

    תסתכל לי בעיניים! את מסכת

הצביעות שלך הורד !

ראיתיו מהסס וחוכך

בדעתו אך לבסוף באיטיות ובשקט

הוא הוריד אותה,את את עדשות המסכה

...אך עיינים,לא היו שם 

רק זוג תהומות שחורות ועמוקות.

ניסיתי להציץ לבפנים

אך ראיתי רק שחור,שחור ושחור.