בע"ה.

יש שעה בה חול הים כבר איננו חם

והרוח מסמרת בעורפי

עת אני משקיף בזוהר המים

הטהורים מהמון עם

שרחץ בם מהבלו של קיץ

הלבנה עולה מן הים

ודאי טבלה, כי טמאה

טומאת יולדת

דמה עוד זב משמלתי

אני פושטה מעלי ונכנס

(אם יבוא גל ויסחף אותה איתו

אהיה פטור מדמיה)

עוונותיי

שהמים מפשיטים מעלי

יהיו טרף לדגים

(פלא שהם רועדים)

אני צולל מטה

אך, לבי מביט למעלה ורואה

שהלבנה כבר התיישבה בכס מלכות

כשאעלה אף אני

יחוויר דמה למולי

ובא השמש וטהר.