בס"ד

הפסק טהרה

 

כפכף כחול, סוליה נוחה של עץ בהיר

עיני- הגיע קיץ.

כמו מנוחת הים לעיין שעייפה

מלחפש את האהוב בין החומות,

קירות הסלע הקשים בואדי מדברי, אכזב.

 

תקווה כחולה וסוף פסוק

פסוקו של ים

אני הפסקתי. אני עכשיו הפסק של טהרה.

 

ולכל האוהבים שלי שכעסם ניתז סביבי עדיין

בכתמי דם שחור ירוק וחום אדום

תבינו- אני שותקת כי איני טמאה יותר

וטהורה איני

עדיין.