בס"ד

 

  עוולות גדולות

כמו רכבות

ברגע היציאה

כשפתאום נסוג אחורה הרציף

והרכבת

בניד אחד קטן והחלטי

מחליקה בשקט ומבלי משים כמעט

קדימה

עוולות גדולות

כמו גם פרידות גדולות

ברגע קט, בשקט חלקלק הן מתחילות