זה עולה עם הרגש.
ויורד בגרון.

"לישון על זה", את אומרת ואני
שאיני עומד בפני פתיון
בולע.

וחוזר שנית.