בס"ד

 

ויוותר - ולא יותר

ויוותר

עכשו זה כבר בדוק

זה בדיוק זה

לא גרם אחד פחות, ולא יותר

 

להשאר

מעבר לנהר

בחושך, עם השר

ולא לברוח, לא לשכוח, לא למרוח

כש"זה" בא אליך בחוזקה כזו

לעמוד זקוף, להאבק בקושי הפנימי, המחריד

חסר השם

רק להסכים להיות שם עד שיתברר

ולהאמין שסוף השחר להגיע, סוף לשחור הנוראי

ואז אפשר יהיה שוב להבחין

בין חושך ובין אור,

לדעת את שמך וגם את שמו,

ומתוך כך גם לשחרר את האך - רע

ולהיבדל, חי ומאיר יותר

להיוותר.

 

ויוותר,

 ותר אבי על צד האופל שבך

על סטרא אחרא מחופש לאח ולאוהב ולצדיק,

אבל רוצה בעצם רק לרשת לו את תומתך ואהליך, יעקב

ולגרשך מנאות האלו-קים שהם שלך בזכות אבי, אבי

 

ויוותר

להיות יותר.

גבוה. או עמוק.

להיות וויתור

לחיות ולוותר על החיים

להיות עושה אך לא עשו

להיות שדה ואוהל, גם יחדו

להיות אחד

 

להוותר

לבד

בלי שום גדר, עצם, עץ

 נוסחא להתלות בה- כלום!

להיות בלי יחד אבל לא לבד,

לדעת ש"קשה" זה לאו דוקא "לבד"

ו"אנוכי" יש רק אחד,

הבנת, אליהו?

 

ויוותר- זו התמצית

של היותנו ישרא-ל

זה קו האמצע

 בין אלו-קים ואנושי

בין ארץ ושמיים

שיווי. משקל

 ויוותר

זה לא פחות ולא יותר

ונשגב שם שמיים.