בס"ד

לאחרונה אני לומדת  להיות

פתית  קורנפלקס

צהוב, חסר צורה דומה לכל היתר

דחוסה בתוך קופסה של פלסטיק עם כולם

לא מצליחה לראות מה שם בחוץ

נחנקת עם העדר

 המעלה אבק, שועט אולי אל התהום

ואין לי שום זכות יתר

מלבד העונג

להתיסר כפליים מכולם

בגלל

שאני מין פתית כזה של קורנפלקס

קצת יותר רגיש

מודע

מקשיב

זועק אליך

מהאמבטיה

מהמטבח

מהמרפסת

מחבלי הכביסה

שהצלחתי

בכוחותי האחרונים

לזחול עד אליהם

לתלות 

את הציצית של בני

שתרחם