בס"ד

 

בחדר חשוך, בקצה הבית, אני במיטה, התינוק לידי.

נכתב על הבאתו של בננו הפג הביתה לאחר חודש ימים באינקובטור, -לפני 15 שנה.