בס"ד

 

זוז, אתה מסתיר לי!,!.

מי, אני?! אני מסתיר?<! תסלח לי, הגזמת! אני הרי זה שהבאתי אותך לכאן, שהושבתי אותך במקום שרואים ממנו הכי טוב, אני זה שמצאתי לך את המשקפיים ששכחת בתיק, שניקיתי לך אותם עם נוזל ניקוי מיוחד, אני זה שצעקתי על האנשים האחרים באולם שיתכופפו ולא יסתירו לנו, שהראיתי לך איפה המסך, שביקשתי שיקרינו עוד פעם ממהתחלה כי אחרנו קצת..

עכשו לא רק שאתה מסתיר לי, אתה גם מפריע לי לשמוע

לשמוע? את מי? את מה?. אני הרי זה שמראה לך איפה קוראים עכשו!

, שמסביר לך את הכתוביות, את המילים הקשות, שהבאתי לך לפני הסרט

.את כל הביקורות מסודרות לפי נושאים, שעוזר לך להבין את התרגום

זהו. נו, לזה אני מתכוון. אני אני אני. עכשו תזוז וגם תשתוק סוף סוף ותן לי לראות בעצמי ולשמוע בעצמי ולפגוש אותי ואותו.

את מי? נו אותו, את הקב"ה.