בס"ד

בלי-מה

                     .להיות בלי-מה. לחיות בלי-מה. תלויים באין אונים על

הבלי-מה.

ריבון, אין לנו אחיזה מבלעדיך

 

כמו עצי השקדיה המבוהלים

אנחנו מזדרזים לפרוח,עם העלווה של אשתקד

לא בעיתנו

,בשארית הלחלוחית

של גשם שהקדים ונעלם

לא כשורה

בלי דעת אם נזכה לגמול שקדים, לתת פירות, לראות בטוב.

 

בלימה. החרדה גוברת. כבדה מאוד האבן המונחת

על פי באר אמונתנו הישנה, הודאית, המבינה

הכל יודעת.

הבולמת

המוהל שבאילנות, אותו המוהל הישן והבוטח

שינה טבעו והוא עולה יורד נתקע בדרך

וט"ו בשבט וארץ ישראל כה רחוקים

אכן.

גלות טבת הארורה קשה יותר הפעם.

 

עכשו קרבות בלימה כבדים, חזית קרה ופרך

והחזאי שבתוכנו התאבד, קרס

מתחת למפות העננים, המשקעים, האובך

 

ובלי רחל והתקווה

להתחדשות האהבה

אנחנו כאן, צמאים ומצפים לך

לך - כי  רק לך

.