בס"ד

 

   יש אנשים שכדי להיווצר צריכים ליצור

ויש את אלו שצריכים אז לעצור

וזה קשור לטבע, לתולדות חיים

וגם לדור

ומה יותר קשה/ נכון/ ראוי

ליצור או לעצור,

איני יודעת

אבל ההיווצרות היא הקובעת

 

וגם עתה, בעודי כותבת לי את זו היצירה איני יודעת

מה טעם יש ביצירתי, מה היעוד

אבל ברור לי שערכה אינו נמדד

 בשאלה אם מישהו יקרא, יבין

יגיב

אם תעורר הדהוד

 

כי די לנר אשר הודלק בתוך הבית פנימה

 וראוי הוא לברכה, אכן ראוי

גם אם לבד בוער הוא יש מי שרואה אותו, אוהב אותו עכשו

והוא רצוי