אמיתִּי .

זה המקום לפעמים לפרוק קצת, ולפעמים השפה לא מובנת אלא למי שמקשיב היטב לעצמו.

התפכחות

פריון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה