אמיתִּי .

זה המקום לפעמים לפרוק קצת, ולפעמים השפה לא מובנת אלא למי שמקשיב היטב לעצמו.

דולה ומשקה.

דרך ארוכה וקצרה, הביתה.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה