אמיתִּי .

זה המקום לפעמים לפרוק קצת, ולפעמים השפה לא מובנת אלא למי שמקשיב היטב לעצמו.

-אין כותרת-

מלקוש לרכי לב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה