אמיתִּי .

זה המקום לפעמים לפרוק קצת, ולפעמים השפה לא מובנת אלא למי שמקשיב היטב לעצמו.

עץ החיים

שני בתים שרקעו את כוחם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה