אמיתִּי .

זה המקום לפעמים לפרוק קצת, ולפעמים השפה לא מובנת אלא למי שמקשיב היטב לעצמו.

שקט

חורבן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה