-"מממ... אה, אה!"

 

 

 

-"אה? אה! אהה, אהה."

 

 

 

-"נו, הֵא הֵא. הַא!"

 

 

 -"מה נסגר אית..."

 

 

 

 -"שששששששששששש!!!"

 

 

 

-"הֶננ, הא."

 

 

 

-"אהא, אהא. הא."

 

 

 

-"ששש."

 

 

 

-"ברשות,
ברוך אתה ה´ אלוקינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ"

-"אמן".