אז, כשהשתעשעתי בהבלי העולם הזה שביליתי ימי לריק, בריק ועלתה בי דמותך אזי חשתי לכאן לתיבתי, תיבתך וברקע שיר, הדיסק שאני כה אוהבת, שרתי אז את מילותי לרוח- "כתבתי למישהו מכתב, מכתב אבוד בלי כתובת" וביושבי כך בכותבי התפללתי שבהגיע היום תהיה כתובת ממני, אליך. - המון זמן לא פירסמתי, מתפללת שאני אוכל להשאיר את זה כאן ולא להשעות, קצת עדינות, אם מותר לי לבקש..