אז, כשהבטת מעלה וראית את הלהקה הענקית פולחת שמיים, האם חשבת על הרגע? אני אספר לך את הרגע. הרגע בו עמדה החסידה בשדה קמה קמלה מקורה חוטט בין הרגבים, כשפתאום חשה את הרטט בקצה כנפיה וידעה, או לא ידעה, רק הגיבה הישירה פניה אל הצפון, פרשה אברותיה רגליה עוד טועמות את הבוץ, נושקות לו, מסרבות להיפרד, ואז מתנתקות. חברותיה מביטות, יודעות, ואז מתרוממות במשק ומתלכסנות משני צדיה. הנדידה החלה. עכשיו גם את יודעת את הרגע