כיסוף וכישוף

איזה פלא טומן בחובו הרגע הבא?

"הבל הבלים אמר קהלת"

גברת פלפלת no.2

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה