כיסוף וכישוף

איזה פלא טומן בחובו הרגע הבא?

במשפט אחד?

שתיקה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה