כיסוף וכישוף

איזה פלא טומן בחובו הרגע הבא?

במשפט אחד

גברת פלפלת no.1

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה