צנצנת סרק

מגלה טפח מסתירה טפחיים

ויקרא שמם בישראל

מתוך הקנקן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה