עוף מוזר

תרנגול רגיל לחלוטין. (חוץ מזה שקשה לו לקום בבוקר, ובד"כ מאחר בקרקורים...).

נחלים

שבעה שבועות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה