עוף מוזר

תרנגול רגיל לחלוטין. (חוץ מזה שקשה לו לקום בבוקר, ובד"כ מאחר בקרקורים...).

תקווה אחרונה

רמזור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה