אותה פעימה שהחסרת

עצרה את נשימתי

 

בלב חפץ

ונפש שוקקה

נתתי לך

את ידי