ביבל ברוקס

ילידת 81, מתקשה בלדבר על עצמה בגוף שלישי.

תחנות

מס הכנסה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה