ביבל ברוקס

ילידת 81, מתקשה בלדבר על עצמה בגוף שלישי.

נדודי שינה

סעודה שלישית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה