ביבל ברוקס

ילידת 81, מתקשה בלדבר על עצמה בגוף שלישי.

מס הכנסה

חמודה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה