ביבל ברוקס

ילידת 81, מתקשה בלדבר על עצמה בגוף שלישי.

אתר בניה

גרושה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה