ביבל ברוקס

ילידת 81, מתקשה בלדבר על עצמה בגוף שלישי.

אתר בניה

חיוג קטלני 253

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה