ביבל ברוקס

ילידת 81, מתקשה בלדבר על עצמה בגוף שלישי.

רות

פורים ככיפורים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה