אורה אביטל

לשעבר- אוריה. "לא נשאיר עקבות נתמר כעשן רכבות, ויעיד הענן שעברנו בזה ונימוג, בתחנה הסופית רק שומר המסילה יעמוד" (נתן יונתן)

רשמים

שמור את חודש האביב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה