אורה אביטל

לשעבר- אוריה. "לא נשאיר עקבות נתמר כעשן רכבות, ויעיד הענן שעברנו בזה ונימוג, בתחנה הסופית רק שומר המסילה יעמוד" (נתן יונתן)

יותר משקוראים אליך השירים

סיפור

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה