קשר במעמקי הסבך אותי אותך פשר במעוני יושח ממי? אשכח... גשר על התהום יפסח לבי----------- נחרך.