אקומה נא

בשוכבי ובקומי - אשה. ברוך שעשני כרצונו.

ובסוף באת אתה

להרוג את הזמן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה