אקומה נא

בשוכבי ובקומי - אשה. ברוך שעשני כרצונו.

בית עלמין

חסרון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה