אקומה נא

בשוכבי ובקומי - אשה. ברוך שעשני כרצונו.

ובסוף באת אתה

שעור לשון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה