אקומה נא

בשוכבי ובקומי - אשה. ברוך שעשני כרצונו.

הכאב

הלילה שלי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה