אקומה נא

בשוכבי ובקומי - אשה. ברוך שעשני כרצונו.

לא הבנתי

ערב יום הזיכרון, התשנ"ה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה