אקומה נא

בשוכבי ובקומי - אשה. ברוך שעשני כרצונו.

לא הבנתי

לא תאבה להקשיב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה